top of page

THERAPIE

Waarvoor kan je in de praktijk terecht?

PSYCHOTHERAPIE / PSYCHOANALYSE VOOR VOLWASSENEN, JONGEREN EN KINDEREN

Ieders verhaal is uniek en bijgevolg ook elk persoonlijk probleem waarmee je kan te maken krijgen. Ik vind het zeer belangrijk om steeds te vertrekken vanuit jouw unieke verhaal en leefwereld. De redenen om op consultatie te komen, kunnen dan ook zeer verscheiden zijn. Het kan gaan om psychische conflicten waar je niet uit raakt, problemen in relaties of in de opvoeding van je kinderen, maar evengoed somatische klachten, depressieve gevoelens of angst die je leven te veel beheersen. Ook voor het verwerken van ingrijpende of traumatische gebeurtenissen, een geschiedenis die te zwaar op je weegt, kan je op gesprek komen. 


Ik werk in mijn praktijk zowel met kinderen, jongeren als volwassenen. Als je consulteert voor een probleem bij je kind, verkennen we samen hoe er best gewerkt wordt: individueel met het kind, in combinatie met oudergesprekken, of vooral met jullie als ouders. Dit hangt af van de aard van het probleem en van de leeftijd van het kind. Ook kan hier indien aangewezen samengewerkt worden met andere hulpverleners. 

Psychologist Session
fullsizeoutput_1330_edited.jpg

PRE- EN POSTNATALE BEGELEIDING

De levensfase waarin je al dan niet kiest voor kinderen is vaak een intense en ook wel turbulente periode. Zowel emotioneel, fysiek als sociaal gebeurt er heel wat. Je kan twijfelen of je kinderen wil, dolblij zijn met een geplande maar moeilijk lopende zwangerschap, worstelen met een ongeplande zwangerschap… Je kan zitten met vragen en zorgen over de baby die op komst is, wat dit zal betekenen in je leven, voor je relatie(s)… 

En dan is de baby daar, na een bevalling die ook een ingrijpende ervaring is, en je wereld staat op z’n kop. Het kan mooi zijn, maar ook overweldigend en beangstigend. Zaken lopen niet zoals je had verwacht, je baby heeft het misschien moeilijk of je herkent jezelf niet meer. Allerlei vragen en intense emoties wisselen mekaar af… 

Al deze en vele andere vragen kunnen een reden zijn om tijd te maken om op consultatie te komen. Via het verkennen van jouw unieke verhaal zoeken we hier samen een weg in en maken we plaats voor al de mooie en donkere kanten van ouderschap. 

Pre- en zeker postnatale begeleiding kan ook in een huisbezoek in plaats van in de praktijk. 

THERAPEUTISCHE VISIE

Naast mijn basisopleiding als klinisch psycholoog, koos voor ik mijn verdere vorming als therapeut voor een psychoanalytisch kader. Mijn psychoanalytische achtergrond fundeert vooral de ethiek van waaruit ik werk, eerder dan regels te bepalen waarbinnen een behandeling zich moet afspelen. Vanuit  het idee dat iedereen zijn particulier verhaal heeft, vind ik het vooral belangrijk om daar ruimte voor te maken en samen met de persoon die consulteert te kijken wat voor hem of haar de meest aangewezen manier van werken is. Hoe we aan de slag gaan kan afhangen van de vraag waarmee iemand komt, van de leeftijd (via spel, spreken…), …
Wat voor mij heel belangrijk is in de psychoanalytische theorie als kader is de aandacht voor het niet-rationele in de mens. We zijn geen mensen uit één stuk, maar zijn fundamenteel verdeelde wezens. We worstelen met de verschillende aspecten van onszelf, met de dingen die we doen terwijl we dit net niet willen, dingen die we voelen waarvan we niet begrijpen vanwaar ze komen, met de vele verwachtingen die we ervaren van buitenaf en in onszelf… 
In onze huidige maatschappij heerst vaak het beeld van de maakbare mens en vooral dat we zelf verantwoordelijk zijn om het beste van onszelf te maken, om onszelf als project te zien en voortdurend te verbeteren. Dit creëert veel druk en laat weinig ruimte voor verschillende manieren van zijn. In therapie kan bestaansrecht gegeven worden aan alle aspecten van ons zijn zonder oordeel.

18193346_10211475057744581_7147905575316
Therapie aanbod: Diensten
bottom of page