PRAKTISCH

TERUGBETALING EN SOCIAAL TARIEF

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal sessies. Voor kinderen en jongeren is deze tegemoetkoming hoger dan voor volwassenen. U vindt deze info via uw ziekenfonds. 
In bepaalde omstandigheden is in overleg een sociaal tarief mogelijk.

HOE LANG DUURT EEN THERAPIESESSIE?

Een therapiesessie duurt gemiddeld 45 minuten; dit kan soms wat korter of langer zijn. Oudergesprekken of intakes kunnen ook langer duren dan 45 minuten.